CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN - TINTHETHAO.VN

Đây là trang chính sách điều khoản của chúng tôi. Khi bạn truy cập để đọc các bài viết, hoặc sử dụng thông tin tại trang web của chúng tôi cung cấp, bạn được hiểu rằng đã đồng ý toàn bộ những quy định sau đây:

I. Chính sách, quy định tại Website

1. Bài viết trên Website

Các bài viết trên blog của chúng tôi dựa trên quan điểm, kiến thức của tác giả hoặc người viết. Các bài viết mang tính chất tham khảo, bạn đọc sẽ chịu trách nhiệm khi thực hiện theo các bài viết trên blog.

2. Từ ngữ khi bình luận

  • Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền.
  • Không chia sẻ các đường link xấu, lừa đảo, chứa virus.
  • Không bình luận các tin spam.
  • Không sử dụng ngôn ngữ thô tục
  • Sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh

II. Giới hạn trách nhiệm:

Khi khai thác thông tin do Tinthethao.vn cung cấp, bạn hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp về các hoạt động của bạn khi bạn khai thác các thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hay bồi thường cho người dùng đối với các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng các giải pháp.

Thông tin cá nhân và mật khẩu truy cập hệ thống bạn cần bảo mật và lưu trữ ở những nơi an toàn. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đến từ việc bạn không bảo mật tài khoản.

Người truy cập Website hay sử dụng các thông tin tại website cần đọc về Chính sách điều khoản của Tinthethao.vn

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc!